full moon over city skyline during night time

लाईफ ब्लॉग्स

शेती शहराने वेढली जात असताना ...

आजूबाजूने शहराने वेढल्यानंतर जमीन विकून एकदाच पैसे मिळवण्यापेक्षा त्या डेव्हलोप करून, त्यातच गुंतवणूक करून आयुष्यभर दरमहा उत्पन्न कसे मिळू शकते याचा विचार करून उभारलेले प्रकल्पांचे उदाहरण नक्कीच आदर्शवत आहेत, दिशादर्शक आहेत. या ब्लॉगमध्ये संगमनेरमधील अशाच काही प्रकल्पांची माहिती दिलेली आहे. जी गावे, खेडे आता शहरांच्या जवळ येत आहे. प्लॉटिंग, जमीन विक्री, गुंठा विक्री चे पेव जिथे सुटले आहे. अशा ठिकाणी जमिनी विकून एकदाच पैसे घेणेपेक्षा, अशा पद्धतीत काही प्रकल्प उभे केले तर आपल्याला नक्कीच चांगला मासिक परतावा आयुष्यभर मिळेल व आपल्यातील उद्योजकता, शेती बरोबरच शाश्वत सेकण्ड इन्कम या माध्यमातून मिळेल.

Sushant Hiralal Surve

5/30/20231 min read

White ball on green concrete